مداحی اهلبیت

 یکی از عواملی که می تواند موفقیت یک مداح را به ارمغان آوردصدا است .البته در اینجا جا دارد عرض کنم که صدا شرط اصلی برای مداحی ونوکری (خصوصا در روضه ومصیبت خوانی)نیست . اما اگر مداح دارای صدایی خوب و قوی باشد یقینا می تواند کارش را به نحو احسن انجام داده و راحت تر مجلس را اداره کند.اما با این حال باید بدانیم که در مقوله مولودی خوانی و مواردی از این دست صدا باید آماده باشد. مواردی که یک شخص باید آنهارا انجام دهد تا صدایش برای خواندن آماده شود را می توان به پرهیز از برخی غذاها و خوراکیها - رعایت بهداشت حنجره-تمرین صدا و تا حدودی ورزش اشاره کرد. اما یک شخص مداح باید علاوه بر موارد فوق بارعایت تقوا ی الهی و انجام واجبات ومستحبات و ترک محرمات و مکروهات سوز صدای خود را نیز تقویت کند  

/ 0 نظر / 7 بازدید