در وصف استاد

تقدیم به حاج عبدالرضا میررجب شعر از حمید دیبائی          

 

باز دارد این دلم میل گل باغ بهار

می ُسرایم این غزل را تا که ماند یادگار

این ترانه وصف حال ذاکر طاها بود

آن که باشد بهر ما یاران به مانند نگار

بلبل نغمه سرای بوستان اهلبیت

صوت زیبایش بود برتر از آواز هر زار

اوستاد عشقُ عرفان  باغبان معرفت

قلب او می سوزد از بهر علی پروانه وار

چون نوای عاشقی ُ ذکر او بر پا شود

سینه ها میگرد از شوق ولایت بی قرار

من بر این کفته یقین دارم بدانید عاشقان

حضرت زهرا به آوایش هم داد اعتبار

دوستان قدرش بدانید ُ بر او یکدل شوید

چون که باشد نعمتی ارزنده بهر این دیار

هر کسی دم از علی ُآل یاسین می زند

می شود از بهر مردم با نوایش غمگسار

شعر گفتم از برای ذاکر آل نبی

تا که گردد راضیُ خشنود از من کردگار

روزُ شب دیبائی از بهرش نماید این دعا

تا بیفزاید به عمرش حضرت پروردگار

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید